Geschiedenis van Kumtich

Naamsverklaring

De naam Kumtich behoort tot de groep nederzettingsnamen, gevormd met het Gallo-Romeinse achtervoegsel -acum. Het eerste lid van acum-namen is dikwijls een Romeinse persoonsnaam. Zo is Kumtich te verklaren uit ouder Comitiacum, met de betekenis “toebehorend aan Comitius”. Met verschuiving van k > ch, te vergelijken met Küntzig in Luxemburg.

De oudst overgeleverde vormen zijn: 1140 kopie ca. 1265 Compteka, ca. 1150 Comptec, 1183 Contheit, 1189 de Conteyo, 1212 Cumthihc, enz. Vanaf 1947 is de verplichte en gemoderniseerde schrijfwijze Kumtich.

Dr. fil. P. Kempeneers

Situering

Kumtich behoort tot het kanton Tienen, arrondissement Leuven, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant.
Het dorp grenst in het noorden aan Kerkom met het gehucht Bijvoorde en in het oosten aan Sint-Pieters-Vissenaken en Tienen. Oorbeek, Hoegaarden (met het gehucht Sint-Katrien-Houtem) en Meldert vormen de zuidgrens. Voor de fusie kende deze zuidgrens een grillig verloop. Hoegaarden drong met een inham het grondgebied van Kumtich binnen. Anderzijds bezat Kumtich nog een laarsvormig gebied tot diep in Hoegaarden, langs de grens met Oorbeek, tot aan de Waverse steenweg. Hoksem behoorde door deze grillige grens deels tot Hoegaarden en deels tot Kumtich. Na de fusie werd de E40 de nieuwe zuidgrens.
In het westen grenst Kumtich aan de gemeente Willebringen. Vertrijk wordt slechts met een smalle strook geraakt. Noordelijk hiervan grenst Kumtich aan Roosbeek met het gehucht Neer-Butsel.

kumtich

Boek Kumtich

Vermits over Kumtich weinig gedrukte bronnen bestaan, heeft Kempeneers een groot aantal archiefstukken geraadpleegd.
Het resultaat is een degelijke studie over de plaatsnamen van het dorp.
Honderden vergeten plaatsnamen worden op kaarten weer zichtbaar. Uitgestorven gehuchten zoals Stratem haalden door dit werk opnieuw de stafkaarten van het Nationaal Geografisch Instituut.
Bovendien maakt de indeling in rubrieken het werk zeer leesbaar.
Verlucht met toponymische kaarten en foto’s.

U kan “Kumtich” bestellen via deze website.